12. విద్యుద‌య‌స్కాంత ప్రేర‌ణ - ప్ర‌శ్న‌లు - స‌మాధానాలు