కాల్షియం కార్బోనేట్‌ను వేడిచేసే ప్ర‌యోగ ప‌రిక‌రాల అమ‌రిక‌ను చూపే ప‌టాన్ని గీయండి