కుంభాకార క‌టకం వ‌ల‌న ప్ర‌తిబింబం ఏర్పడ‌టం - ప‌టం గీయ‌డం ఎలా?