కాల్షియం కార్బోనేట్ వేడిమి చ‌ర్య - ప‌టం గీయడం ఎలా?